FORMULARZ ZAMÓWIENIA POWIERZCHNI REKLAMOWEJ
Po wypełnieniu poniższego formularza wygenerowany zostanie dokument w formacie PDF, który należy wydrukować i po podpisaniu dostarczyć do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Przy określaniu czasu ekspozycji reklamy okres 30 dni oznacza miesiąc kalendarzowy.
Aby wydrukować formularz należy zainstalować bezpłatny program Adobe Acrobat Reader, dostępny na stronie producenta.
Miejscowość:
Data:
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP:
REGON:
KRS:
2. OSOBA REPREZENTUJĄCA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail:
3. OPIS ZAMÓWIENIA
Nazwa reklamy:
Uwagi:
4. ZAŁĄCZNIKI