Biuro Rzeczy Znalezionych

-A A +A

ul. B. Prusa 75-79 tel.: 71 372 28 90

Biuro czynne:

w środy od 8:30 do 16:00

w pozostałe dni robocze od 08:00 do 14:00

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych tylko w pojazdach MPK. Przedmioty pozostawione w pojazdach MPK, zanim trafią do Biura Rzeczy Znalezionych, znajdują się przez 1 dzień od dnia znalezienia w dyspozycji zajezdni obsługującej daną linię.

Poszukiwania zagubionego przedmiotu można rozpocząć od kontaktu z zajezdnią tramwajową lub autobusową:

ZAKŁAD TRAMWAJOWY NR I; ul. Kamienna 74; 71/36 89 100; zajezdnia1@mpk.wroc.pl

ZAKŁAD TRAMWAJOWY NR II; ul. Słowiańska 16; 71/32 66 210; zajezdnia2@mpk.wroc.pl

ZAKŁAD TRAMWAJOWY NR IV; ul. Powstańców Śl. 209; 71/33 94 410; zajezdnia4@mpk.wroc.pl

ZAKŁAD AUTOBUSOWY NR IX; ul. Obornicka 131; 71/32 75 910; zajezdnia9@mpk.wroc.pl

lub następnego dnia po zagubieniu skontaktować się z Biurem Rzeczy Znalezionych przy Biurze Obsługi Pasażera MPK we Wrocławiu.


Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

- jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne;

- określić kiedy i w jakim pojeździe dana rzecz została zagubiona.
Z uwagi na zmianę zapisów w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych od dnia 25.08.2015 zmienia się sposób postępowania z rzeczami znalezionymi w pojazdach MPK.

MPK przechowywać będzie rzeczy znalezione 3 dni od daty ich znalezienia, a następnie przekazywać je będzie do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49 do Miejskiego Biura Rzeczy Znalezionych.

Wyciąg z regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Rzeczy znalezione w środkach komunikacji miejskiej należących do Spółki mogą zostać przekazane:

- prowadzącemu pojazd komunikacji miejskiej,

- dyspozytorowi najbliższego zakładu tramwajowego, autobusowego,

- bezpośrednio do Biura Rzeczy Znalezionych.

§4

6. Rzecz znaleziona nie może być wydana osobie uprawnionej przed zapłaceniem należności, o których mowa w §6

§5

1. Biuro odmawia przyjęcia rzeczy w przypadku gdy rzecz:

- nie posiada żadnej wartości,

- została znaleziona w innym miejscu niż środki transportu Spółki,

- należy do grupy przedmiotów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych,

- istnieją podstawy do uznania, że rzecz została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności,

- ma takie własności, że przechowywanie jej nie jest możliwe.

2. Biuro nie przechowuje zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska.

§6

1. Za przechowywanie każdej rzeczy znajdującej się w Biurze pobiera się opłatę w wysokości 10 zł ( słownie: dziesięć złotych).

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 stanowi koszt Spółki poniesiony w celu należytego przechowania rzeczy. Opłata obciąża osobę uprawnioną do odbioru.

§7

1. Po upływie trzech dni od daty przyjęcia rzeczy znalezionej Biuro Rzeczy Znalezionych przekazuje rzecz do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, chyba że przed tym terminem zgłosi się do Biura osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

2. Biuro Rzeczy Znalezionych przekazuje wraz z rzeczą znalezioną wykaz rzeczy przekazywanych wraz z protokołem przekazania. Wykaz rzeczy znalezionych obejmuje każdorazowo opis rzeczy, datę oraz nr środka transportu, w którym dana rzecz została odnaleziona. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.

3. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez ZDIUM, Biuro Rzeczy Znalezionych przechowuje te rzeczy jeszcze przez okres 3 miesięcy liczony od dnia odmowy przyjęcia rzeczy przez ZDIUM. Po upływie powyższego terminu Kierownik Biura Obsługi Pasażera powołuje komisję celem ustalenia dalszego postępowania z rzeczami, których ZDIUM odmówił przyjęcia. W skład komisji wchodzi Kierownik Biura Obsługi Pasażera jako przewodniczący komisji i 2 pracowników Spółki niebędących pracownikami Biura Obsługi Pasażera jako członkowie komisji.

Baza rzeczy znalezionych

Wyszukaj

np. 01.03.2017
np. 01.03.2017
Nazwa przedmiotu Kategoria Data znalezienia
Ramki drewniane 2 szt o wym.30 x 30 i 40 x 50 Inne 28.02.2017
Parasolka zielona dziecięca Inne 28.02.2017
Kaszkiet czarny, męski Odzież 28.02.2017
Plecak czarny w zielone wzory,Power Bank Shiru,ubrania,słuchawki Torby i portfele 28.02.2017
Plecak czarny,zeszyty,podręczniki szkolne G. Torby i portfele 28.02.2017
Bilet Gminny Karolina G. Dokumenty 28.02.2017
Teczka czarna z materiałami Lymphatic system Inne 28.02.2017
Parasol czarny w białe kropki Inne 28.02.2017
Koperta szara z naklejkami firmy Inne 28.02.2017
Czapka bordowa wełniana Odzież 28.02.2017
Czapka czarna wełniana,męska Odzież 28.02.2017
Płyta "Taniec brzucha" Inne 28.02.2017
Kurtka granatowa zimowa,męska Odzież 27.02.2017
Proteza Inne 27.02.2017
Rękawiczki kremowe dam.skóra Odzież 27.02.2017

Strony