Biuro Rzeczy Znalezionych

-A A +A

ul. B. Prusa 75-79 tel.: 71 372 28 90

Biuro czynne:

w środy od 8:30 do 16:00

w pozostałe dni robocze od 08:00 do 14:00

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych tylko w pojazdach MPK. Przedmioty pozostawione w pojazdach MPK, zanim trafią do Biura Rzeczy Znalezionych, znajdują się przez 1 dzień od dnia znalezienia w dyspozycji zajezdni obsługującej daną linię.

Poszukiwania zagubionego przedmiotu można rozpocząć od kontaktu z zajezdnią tramwajową lub autobusową:

ZAKŁAD TRAMWAJOWY NR I; ul. Kamienna 74; 71/36 89 100; zajezdnia1@mpk.wroc.pl

ZAKŁAD TRAMWAJOWY NR II; ul. Słowiańska 16; 71/32 66 210; zajezdnia2@mpk.wroc.pl

ZAKŁAD TRAMWAJOWY NR IV; ul. Powstańców Śl. 209; 71/33 94 410; zajezdnia4@mpk.wroc.pl

ZAKŁAD AUTOBUSOWY NR IX; ul. Obornicka 131; 71/32 75 910; zajezdnia9@mpk.wroc.pl

lub następnego dnia po zagubieniu skontaktować się z Biurem Rzeczy Znalezionych przy Biurze Obsługi Pasażera MPK we Wrocławiu.


Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

- jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne;

- określić kiedy i w jakim pojeździe dana rzecz została zagubiona.
Z uwagi na zmianę zapisów w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych od dnia 25.08.2015 zmienia się sposób postępowania z rzeczami znalezionymi w pojazdach MPK.

MPK przechowywać będzie rzeczy znalezione 3 dni od daty ich znalezienia, a następnie przekazywać je będzie do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49 do Miejskiego Biura Rzeczy Znalezionych.

Wyciąg z regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Rzeczy znalezione w środkach komunikacji miejskiej należących do Spółki mogą zostać przekazane:

- prowadzącemu pojazd komunikacji miejskiej,

- dyspozytorowi najbliższego zakładu tramwajowego, autobusowego,

- bezpośrednio do Biura Rzeczy Znalezionych.

§4

6. Rzecz znaleziona nie może być wydana osobie uprawnionej przed zapłaceniem należności, o których mowa w §6

§5

1. Biuro odmawia przyjęcia rzeczy w przypadku gdy rzecz:

- nie posiada żadnej wartości,

- została znaleziona w innym miejscu niż środki transportu Spółki,

- należy do grupy przedmiotów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych,

- istnieją podstawy do uznania, że rzecz została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności,

- ma takie własności, że przechowywanie jej nie jest możliwe.

2. Biuro nie przechowuje zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska.

§6

1. Za przechowywanie każdej rzeczy znajdującej się w Biurze pobiera się opłatę w wysokości 10 zł ( słownie: dziesięć złotych).

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 stanowi koszt Spółki poniesiony w celu należytego przechowania rzeczy. Opłata obciąża osobę uprawnioną do odbioru.

§7

1. Po upływie trzech dni od daty przyjęcia rzeczy znalezionej Biuro Rzeczy Znalezionych przekazuje rzecz do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, chyba że przed tym terminem zgłosi się do Biura osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

2. Biuro Rzeczy Znalezionych przekazuje wraz z rzeczą znalezioną wykaz rzeczy przekazywanych wraz z protokołem przekazania. Wykaz rzeczy znalezionych obejmuje każdorazowo opis rzeczy, datę oraz nr środka transportu, w którym dana rzecz została odnaleziona. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.

3. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez ZDIUM, Biuro Rzeczy Znalezionych przechowuje te rzeczy jeszcze przez okres 3 miesięcy liczony od dnia odmowy przyjęcia rzeczy przez ZDIUM. Po upływie powyższego terminu Kierownik Biura Obsługi Pasażera powołuje komisję celem ustalenia dalszego postępowania z rzeczami, których ZDIUM odmówił przyjęcia. W skład komisji wchodzi Kierownik Biura Obsługi Pasażera jako przewodniczący komisji i 2 pracowników Spółki niebędących pracownikami Biura Obsługi Pasażera jako członkowie komisji.

Baza rzeczy znalezionych

Wyszukaj

np. 23.01.2017
np. 23.01.2017
Nazwa przedmiotu Kategoria Data znalezienia
Adidasy Adidas,czarno-biało- niebieskie w rekl. Odzież 22.01.2017
Buty sportowe Adidas niebieskie,czapka granatowa,kluczyk na smyczy Odzież 20.01.2017
Zegarek plastikowy,dziecięcy,czerwony FLASH Biżuteria i zegarki 20.01.2017
Pierscionek w kolorze złota Biżuteria i zegarki 20.01.2017
Okulary w granatowym etui,rękawiczki w rekl.Stefan K. Inne 19.01.2017
Kalkulator Vektor srebrny Klucze 19.01.2017
Książka "Księga proroctw tysiąclecia" Książki 19.01.2017
Zaświadczenie finalisty Natalia K. Dokumenty 19.01.2017
Maskotka pluszowa-owieczka Zabawki 19.01.2017
Okulary korekcyjne czarne oprawki Inne 19.01.2017
Rękawiczki czarne,polarowe 4 F"Windproof " Odzież 19.01.2017
Worek czarny,koszulka biała Kipsta,adidasy,czerwone spodenki Torby i portfele 19.01.2017
Portfel czarny dow.os.Paweł B.karta Honorowego Dawcy Krwi,karta Idea Bank Torby i portfele 19.01.2017
Dow. os. Anna O. Dokumenty 19.01.2017
Książka "Transgresje w eudakcji "Paulina K. Książki 19.01.2017

Strony